• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 728 534 795
  + (420) 728 400 403

 • dotace@faircare.cz
  info@faircare.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Jaké osobní údaje spravujeme a jak - s ohledem na platnou legislativu ČR, EU (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů

Fair Care s.r.o. (dále “my” nebo “naše společnost”) se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí v souladu s platnou legislatibou ČR a EU. Tato politika (spolu s našimi podmínkami pro použití cookies a veškerými souvisejícími dokumenty) stanovuje základní pravidla, kterými se řídíme při zpracování jakýchkoliv osobních údajů, které shromažďujeme, nebo které jste nám poskytli.

Věnujte prosím pozornost následujícímu textu, který vás seznamuje s naším přístupem k vašim osobním údajům a souvisejícími postupy. Vstupem na www.faircare.cz souhlasíte s postupy popsanými níže.

Informace, které od Vás můžeme získat.
Můžeme o vás získat a následně zpracovávat tyto údaje:

 • Informace, které nám sami dáte. Můžete nám poskytnout informace prostřednictvím vyplnění formuláře na našich stránkách nebo prostřednictvím korespondence s námi, případně po telefonu, e-mailem apod. To zahrnuje údaje, které vyplníte při registraci na naše stránky nebo když se přihlásíte k odběru našich služeb, vyhledáváte službu, objednáváte na našich webových stránkách, diskutujete nebo jinak využíváte naše prezentace na sociálních médiích, které náš web podporuje. Dále pak při participaci v soutěžích, propagaci nebo průzkumech, vkládání recenze služby, žádosti o zaslání brožury nebo zaslání obecného dotazu, rezervaci místa na školení a při nahlášení problému s našimi stránkami. Informace, které nám poskytujete, se mohou týkat vašeho jména, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla, informací o účtu a kreditní kartě, osobního popisu, podoby (fotografie), detailů poskytnuté služby, informací o vašich dalších ne/podnikatelských aktivitách.
 • Informace, které o vás shromažďujeme my sami. S ohledem na každou z návštěv našich stránek můžeme automaticky shromažďovat následující informace:
  • technické informace, včetně internetového protokolu (IP) sloužícího k připojení počítače k internetu, vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížeče typů a provedení, operační systém a platformy;
  • informace o vaší návštěvě, včetně plného Uniform Resource Locator (URL), cestu návštěvníka na a z našich stránek (včetně data a času); služby, které jste si zobrazili nebo hledali; časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) a způsobech opouštění stránky a libovolné telefonní číslo, příp. email užitý ke kontaktování naší společnosti.
 • Informace, které obdržíme z jiných zdrojů. Můžeme o vás take získat informace z jiných zdrojů, pokud používáte některou z webových stránek, které spravujeme, případně prostřednictvím služeb, které poskytujeme. V tomto případě vás budeme informovat o tom, že jsme takováto data získali, aby mohla být využita pro interní potřeby a byla v souladu s informacemi získanými na těchto stránkách. Mimo jiné také úzce spolupracujeme se třetími stranami (včetně např. obchodních partnerů, subdodavatelů z oblasti reklamních sítí, poskytovatelů analytických a informačních služeb), od kterých také můžeme získat informace.

Cookies.
Za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a služeb, jakož i vytvoření informačního profilu návštěvníků našich webových stránek, používáme tzv. cookies, které jsou schopny rozlišit jednotlivce a vydělit konkrétní osoby (tedy vás) mezi ostatními uživateli našich webových stránek. Tato služba nám napomáhá docílit poskytování kvalitních informací a případně i služeb (pokud o ně uživatel projeví zájem) u uživatelů našich webových stránek a také nám umožňuje kontinuální zlepšování našich stránek a souvisejících poskytovaných služeb.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, ale můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval ještě před tím, než je schválení odesláno a vy je můžete přijmout nebo odmítnout. Nicméně odmítnutí některých cookie může zhoršit uživatelské pohodlí při využití našich webových stránek.

Detailní informace o cookies a o účelech, pro které jsou používány, naleznete v rámci dokumentu “Vyjádření o souborech cookie”.

Způsoby využití informací.
Údaje, které o vás shromažďujeme, jsou využity následujícími způsoby:

Informace, které nám sami dáte používáme následovně:
 • k plnění povinností vyplývající z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi a k poskytnutí informací a služeb, které si od nás vyžádáte;
 • k poskytnutí informací o jiných službách, které nabízíme, a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo se po nich ptali;
 • k poskytnutí informací vám nebo zvolené a schválené třetí straně za účelem zprostředkování informace o službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Pokud jste stávající zákazník, budeme Vás kontaktovat pouze elektronicky (e-mailem, telefonicky nebo SMS) s informacemi o případných službách podobných těm, které byly předmětem předchozího prodeje nebo jednání o prodeji. Pokud jste nový zákazník a je tudíž zapotřebí povolit zvolené třetí osobě užití vašich dat, spojíme se s vámi elektronickou cestou pouze tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali tímto způsobem, prosím využijte kontaktní formulář nebo nás kontaktujte na emailu gdpr@faircare.cz;
 • k tomu, abychom Vás informovali o změnách našich služeb;
 • k zajištění kontroly toho, aby obsah našich stránek byl vždy prezentován tím nejefektivnějším způsobem pro vás i pro váš počítač.

Informace, které o vás shromažďujeme my sami používáme následovně:
Všechny tyto zdroje je možno kombinovat a využívat pro výše uvedené účely (v závislosti na typu informací, které dostáváme):
 • ke správě našich stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýz dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidence četnosti náhledů;
 • ke zlepšování našich stránek a k zajištění toho, že obsah je prezentován co možná nejefektivnějším způsobem pro vás i pro váš počítač;
 • k tomu, abyste se v případě zájmu mohli podílet na interaktivních funkcích služby;
 • jako součást snahy udržet naše stránky bezpečné a spolehlivé;
 • k měření a pochopení účinnosti reklamy, která slouží všem zainteresovaným stranám a k poskytování relevantní inzerce s ohledem na zákazníka;
 • k podávání návrhů a doporučení vám a dalším uživatelům našich stránek, kteří projeví zájem o nabízené informace a služby.

Informace, které obdržíme z jiných zdrojů.
Tyto informace můžeme kombinovat s údaji, které jste nám o sobě poskytly vy a dále pak s informacemi, které o vás shromažďujeme my sami.

Sdílení osobních údajů.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vybranými třetími stranami, včetně:
 • Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, se kterými jsme my nebo vy ve smluvním vztahu.
 • Inzerentů a reklamních sítí, kteří prostřednictvím potřebných dat vyberou a zobrazí relevantní reklamy pro vás i pro ostatní uživatele.
 • Analytiků a provozovatelů internetových vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zdokonalování a optimalizaci našich stránek.
Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám:
 • Pokud bude naše společnost spolu s veškerými svými aktivy nabyta třetí stranou, jsou v takovémto případě osobní údaje zákazníků jedním z převáděných aktiv.
 • Máme-li povinnost zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo za účelem vymáhání či vynucení dodržování jiných dohod; případně za účelem ochrany práv, majetku či bezpečnosti společnosti Fair Care s.r.o. a případně našich zákazníků/dodavatelů.

Kde ukládáme vaše osobní údaje.
Údaje, které od vás získáme, mohou být převedeny a skladovány v destinaci mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"). Informace mohou být zpracovány pracovníky působícími mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Tito pracovníci se mohou zabývat, mimo jiné, poskytováním podpůrných služeb. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, skladováním nebo zpracováním. Přijmeme veškerá přiměřená opatření nezbytná k zajištění toho, aby vaše data byla zpracována bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech, případně na zabezpečené infrastruktuře našich dodavatelů. Veškeré předávané informace jsou při přenosu zabezpečeny šifrováním s využitím technologie SSL/TLS.

Klademe velký důraz na zajištění toho, aby všechny transakce byly bezpečné. Nicméně přenos informací prostřednictvím internetu není bohužel zcela bezpečný. I když se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat přenesených na naše stránky; jakýkoliv přenos je na vaše vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše údaje, budeme dodržovat striktní postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Vaše práva.
Máte právo požádat o to, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Pokud máme v úmyslu použít vaše údaje pro tyto účely nebo pokud máme v úmyslu předávat informace a vaše údaje třetí straně, budeme vás před sběrem dat zavčas informovat. Můžete uplatnit své právo nesouhlasit se zpracováním informací tímto způsobem tak, že zaškrtnete určitá políčka na formulářích, které používáme pro sběr dat. Můžete nás také kdykoliv kontaktovat s požadavkem prostřednictvím e-mailu gdpr@faircare.cz či našeho kontaktního formuláře.

Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí a inzerenty. Pokud otevřete odkaz na některou z těchto stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich politiku ochrany osobních údajů. Zkontrolujte prosím tyto zásady před zadáváním osobních údajů na těchto webových stránkách.

Přístup k informacím.
Zákon vám dává právo přístupu k informacím, které o vás shromažďujeme. Vaše právo na přístup může být vykonáváno výhradně v souladu se zákonem a dle souvisejících předpisů.

Změny zásad ochrany soukromí.
Jakékoliv budoucí změny v zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce, a pokud to bude vyžadovat situace či platné nařízení/zákon ČR, budete o nich informováni prostřednictvím prostředků a dle postupů určených v takovém nařízení/zákoně. Žádáme vás tímto o průběžnou kontrolu případných změn či aktualizací zásad ochrany osobních údajů.

Kontakt.
Dotazy, připomínky a požadavky týkající se těchto zásad ochrany soukromí jsou vítány a mohou být odeslány na gdpr@faircare.cz případně prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Nevíte si s něčím rady?
Kontaktujte nás!

Poradíme Vám, nebo třeba pomůžeme s řízením projektu...
Ozvěte se nám...

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz