• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 234 697 121
  + (420) 733 379 172

 • dotace@faircare.cz
  info@faircare.cz

Služby - Analýzy & Studie

Co umíme a s čím Vám pomůžeme ?

Analýzy & Studie

Analýzy a studie v různém rozsahu bývají běžnou součástí žádostí o dotaci. Nejčastějšími příklady jsou Studie proveditelnosti (Feasibility study) či Podnikatelský plán. Poskytovatel dotace mívá pevně stanovenou osnovu těchto studií. Jakoukoliv analýzu či studii je ale možné si zpracovat i pro svoji informaci o realizovatelnosti záměru.

Studie proveditelnosti obsahují tyto základní kapitoly – identifikační údaje (např. žadatele, partnerů, zpracovatele studie), popis plánovaného záměru, výchozí situace, analýza trhu (nabídky a poptávky), marketingový mix, personální zajištění, technologické řešení projektu, dopad na životní prostředí, harmonogram projektu, finanční analýza (cash flow, analýza zdrojů, výpočet finančních ukazatelů), analýzy rizik udržitelnost projektu, závěr.

Speciální analýzou je tak zvaná Analýza nákladů a přínosů (cost-benefit analýza – CBA), která navíc oproti Studii proveditelnosti kvantifikuje i společenské dopady realizovaných projektů.

Naši projektoví a finanční manažeři Vám rádi pomohou se zpracováním potřebných analýz či studií.

Analýzy & Studie

Co Vám služba přinese ?

Tyto studie a analýzy Vám poskytnou předběžnou informaci o proveditelnosti a výhodnosti realizace Vašeho záměru.

 • - komplexní rozpracování Vašeho záměru
 • - stanovení jednotlivých kroků realizace záměru, včetně časového harmonogramu
 • - zhodnocení vašeho záměru z finančního hlediska

Jak bude naše spolupráce probíhat ?

Na začátku bude třeba specifikovat, jakou studii, popř. analýzu a pro jaký účel potřebujete, abychom správně nastavili její rozsah, a Vy jste zjistili potřebné informace. Dále se seznámíme s Vaším záměrem/projektem a navrhneme postup a harmonogram prací. Pokud je studie či jakákoliv analýza součástí žádosti o dotaci zpracováváme ji automaticky v rámci dané služby dle požadavků poskytovatele dotace.

Nevíte si s něčím rady?
Kontaktujte nás!

Poradíme Vám, nebo třeba pomůžeme s řízením projektu...
Ozvěte se nám...

(420) 733 379 172
dotace@faircare.cz