• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 731 968 394
    + (420) 728 400 403

  • hejlova@faircare.cz
    dotace@faircare.cz

Aktuální dotační možnosti.

Chcete čerpat dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte naše odborníky na tel. 234 697 121 / 728 534 795 nebo emailu dotace@faircare.cz

Všechny výzvy (
)
Podnikatelé (
)
Obce (
)
Výzkum (
)
Neziskovky (
)
Více informací
Jen do 31.07.2020
|
OPPIK, NT
Podpora nákupu elektromobilů do firem vč. pořízení nabíjecí stanice.
Více informací
Jen do 31.10.2020
|
NP Životní Prostředí
Žádejte s námi o dotaci na pořízení elektromobilů do Vaší obce!
Více informací
Jen do 31.08.2020
|
NP Životní prostředí
Vysázejte nové stromy ve Vaší obci se 100% dotací z národních zdrojů!
Více informací
Jen do 30.06.2020
|
OP PIK
Dotace zaměřené na úspory energie a zvýšení energetické účinnosti podniků.
Více informací
Jen do 31.08.2020
|
OP Životní prostředí
Až 85% dotace na zakládání či obnovu ploch veřejné zeleně - parků, zahrad.
Více informací
Jen do 29.01.2021
|
NP Životní prostředí
Jste obec na území NP? Nebo správa NP? Žádejte na záměr o dotaci až 5 mil.Kč.
Více informací
Jen do 30.06.2020
|
OP Životní prostředí
Žádejte o dotaci na rekultivaci starých nedostatečně zabezpečených skládek.
Více informací
Jen do 24.06.2020
|
TAČR, Trend 3
Rozšiřte výzkum ve Vaší firmě s podporou národních zdrojů!
Více informací
Jen do 30.06.2020
|
OPPIK, OZE
Vyrábějte vlastní energii z obnovitelných zdrojů s dotační podporou!
Více informací
Jen do 01.09.2020
|
OP Životní prostředí
Máte v obci nebezpečný zdravotnický odpad? Odstraňte ho s dotací!
Více informací
Jen do 30.06.2020
|
Fondy EHP a Norska
Navazujte bilaterální projektovou spolupráci s norskými partnery!
Více informací
Otevřená do 22.7.2020
|
TAČR, Prostředí pŽ
Prozkoumejte dlouhodobé environmen-tální a klimatické perspektivy.
Více informací
Otevřená do 30.6.2023
|
ČMZRB, S-podnik
Žádejte o bezúročný úvěr pro Vaše sociální podnikání.
Více informací
Otevřená do 2.3.2021
|
OP Životní prostředí
Žádejte o dotaci na energetické úspory veřejných budov!