• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 234 697 121
    + (420) 728 400 403

  • dotace@faircare.cz
    info@faircare.cz

Aktuální dotační možnosti.

Chcete čerpat dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 234 697 121 nebo emailu svabova@faircare.cz

Všechny výzvy (
)
Podnikatelé (
)
Obce (
)
Výzkum (
)
Neziskovky (
)
Více informací
Jen do 28.05.2020
|
OPPIK, NT
Podpora nákupu elektromobilů do firem vč. pořízení nabíjecí stanice.
Více informací
Jen do 31.10.2020
|
NP Životní Prostředí
Žádejte s námi o dotaci na pořízení elektromobilů do Vaší obce!
Více informací
Jen do 31.08.2020
|
NP Životní prostředí
Vysázejte nové stromy ve Vaší obci se 100% dotací z národních zdrojů!
Více informací
Jen do 03.02.2020
|
OP Životní prostředí
Až 50% dotace na rekonstrukci a zateplení veřejných budov ve Vaší obci.
Více informací
Jen do 31.01.2020
|
NP Životní prostředí
Žádaná dotační podpora na obecní vodohospodářské projekty je tu!
Více informací
Jen do 30.04.2020
|
OP PIK
Dotace zaměřené na úspory energie a zvýšení energetické účinnosti podniků.
Více informací
Jen do 03.02.2020
|
OP Životní prostředí
Využijte dotační podporu na výstavbu či modernizaci zařízení pro odvodnění kalů.
Více informací
Jen do 01.06.2020
|
OP Životní prostředí
Dotace na výstavbu nových zařízení pro zpracování výhradně čistírenských kalů.
Více informací
Jen do 30.06.2020
|
OP Životní prostředí
Až 85% dotace na zakládání či obnovu ploch veřejné zeleně - parků, zahrad.
Více informací
Jen do 11.05.2020
|
MMR ČR
Máte nevyužívané objekty v obci? Opravte je ať mohou znovu sloužit občanům.
Více informací
Jen do 31.03.2020
|
NP Životní prostředí
Jste obec na území NP? Nebo správa NP? Žádejte na záměr o dotaci až 5 mil.Kč.
Více informací
Jen do 30.06.2020
|
OP Životní prostředí
Žádejte o dotaci na rekultivaci starých nedostatečně zabezpečených skládek.
Více informací
Jen do 05.02.2020
|
TAČR, Trend2
Nastartujte výzkum a trend ve Vaší firmě s podporou národních zdrojů!
Více informací
Jen do 27.02.2020
|
TAČR, Kappa
Dotační podpora aplikovaného výzkumu s partnery z EHP a Norska.
Více informací
Jen do 31.03.2020
|
OPPIK, OZE
Vyrábějte vlastní energii z obnovitelných zdrojů s dotační podporou!
Více informací
Jen do 03.02.2020
|
OP Životní prostředí
Zvažujete vybudování či modernizaci zařízení pro sběr a třídění odpadů?
Více informací
Jen do 01.09.2020
|
OP Životní prostředí
Máte v obci nebezpečný zdravotnický odpad? Odstraňte ho s dotací!
Více informací
Jen do 30.06.2020
|
Fondy EHP a Norska
Navazujte bilaterální projektovou spolupráci s norskými partnery!
Více informací
Jen do 19.02.2020
|
TAČR, Prostředí pŽ
Prozkoumejte dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.
Více informací
Otevřená do 30.6.2023
|
ČMZRB, S-podnik
Žádejte o bezúročný úvěr pro Vaše sociální podnikání.
Více informací
Jen do 31.3.2020
|
NP Životní prostředí
Vybudujte nebo upravte přírodní zahradu pro děti a žáky