• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 234 697 121
    + (420) 728 400 403

  • dotace@faircare.cz
    info@faircare.cz

O nás a naší společnosti

Kdo jsme, odkud a kam jdeme a za čím si stojíme.

Ředitelka Fair Care s.r.o.


Ing. Markéta Švábová
Ředitelka a zakladatelka společnosti

Fair Care - poctivá práce & péče o klienta

Najít dotační titul, kam by bylo možné podat žádost o dotaci na Váš záměr, není v široké nabídce dotačních programů a výzev jednoduché. Samotné zpracování žádosti o dotaci a následné čerpání přidělené dotace je pak spojeno s řadou pravidel a mnohdy i náročnou administrativou. Naše společnost je zde právě proto, abychom od Vás tyto administrativní záležitosti maximálně odstínily a pomohli Vám najít v široké nabídce dotačních možností to relevantní pro Vás a Váš projektový záměr.

Kdo jsme ?

Jsme společnost zaměřená na dotační poradenství v oblasti národních, evropských i mezinárodních dotačních programů a grantů. Umíme Vám pomoci v oblasti projektového a finančního řízení od vyhledání vhodného dotačního titulu (dotační analýzy), kompletního zpracování žádosti o dotaci, kontrolu čerpání a administraci obdržené dotace (projektové a finanční řízení), až po úspěšné vyúčtování přidělené dotace. Neomezujeme se pouze na dotace ze Strukturálních fondů, ale rádi Vám pomůžeme získat dotaci či grant i ze státních, mezinárodních či soukromých zdrojů! Cílem našeho zkušeného týmu je spokojený klient. Snažíme se proto o jasnou identifikaci potřeb a srozumitelnou komunikaci. Naše služby jsou poskytovány na vysoké odborné úrovni založené na mnohaleté praxi. Preferujeme poctivě a kvalitně odvedenou práci. Vážíme si dlouhodobé spolupráce, kdy se na nás naši klienti obracejí s dalšími požadavky na zpracování žádostí o dotace či řízení dotovaných projektů.

Odkud a kam jdeme ?

Naše společnost vznikla v dubnu 2009. Předmětem činnosti je zpracování žádostí o dotace, projektové a finanční řízení projektů spolufinancovaných z veřejných či soukromých zdrojů a další služby související s úspěšnou realizací veřejně i privátně kofinancovaných projektů. Mezi našimi klienty jsou obce, veřejné i soukromé subjekty a výzkumné instituce.

Společnost založila Ing. Markéta Švábová, která se tomuto oboru věnuje již od studií na VŠE Praha, od dubna 2004. V průběhu let úzce spolupracovala i s dalšími kolegy a specialisty. V současné době tvoří společnost tým 4 projektových manažerů, kteří se těší na spolupráci s Vámi a udělají maximum, abyste získali potřebné dotační prostředky na Vaše záměry a vize.

Za čím si stojíme ?

Maximalizujeme čerpaní dotací pro naše klienty

Posláním naší společnosti je poctivou a odborně odvedenou prací maximalizovat čerpané dotace pro naše klienty a dosáhnout tak jejich spokojenosti.

Naše vize

Být stabilní a poctivou společností s týmem odborníků, která pomáhá zajistit finanční prostředky na smysluplné projekty

Ať jste soukromník či instituce, přejeme si být pro Vás společností, kam můžete přijít se svým malým či velkým projektem, kde společně najdeme finanční prostředky potřebné k jejich úspěšné realizaci!

Naše výsledky

Realizace projektů, obzvláště těch spolufinancovaných z veřejných prostředků, bývá často dlouhodobý proces. Naše společnost se vždy soustředí na perfektně odvedenou dlouhodobou a odbornou spolupráci, spíše než na množství realizovaných projektů. Našemu klientovi věnujeme veškerou péči tak, aby bylo dosaženo úspěšného čerpání veřejných prostředků v maximální možné míře.

10

Let zkušeností
v oboru

58

Spokojených
klientů

131

Dokončených
zakázek

530+

milionů získaných
dotací

Ing. Markéta Švábová


Projektová a finanční manažerka
Ředitelka společnosti

Oboru projektového a finančního poradenství (se specializací na dotace/granty) se věnuje od dubna 2004. Vystudovala Podnikohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2004 do roku 2009 pracovala jako projektový a finanční manažer ve společnosti YALLEPERRY – EU Projekt a.s. V roce 2009 založila společnost Fair Care s.r.o., kde své zkušenosti předává ostatním členům týmu a garantuje kvalitu a odbornost poskytovaných služeb našim klientům. Ve volném čase se věnuje tanci a turistice.

Bc. Nela Fassmannová


Projektová a finanční manažerka

Vystudovala obor Regionální rozvoj na Sociálně-ekonomické fakultě UJEP v Ústí n. L. Inklinovat k tomuto oboru začala již na střední škole, kdy úspěšně složila maturitní zkoušku z předmětů Veřejná správa a Podnikání a Evropská unie. Po absolvování VŠ více než 5 let nabírala zkušenosti v aktivitách spojených s projektováním, zaváděním a zajišťováním hladkého provozu služeb České pošty, s. p.. V roce 2018 se připojila k našemu týmu na pozici projektová a finanční manažerka, ve které plně využívá a rozvíjí získané teoretické a praktické zkušenosti.

Jiří Kahl


Projektový a finanční manažer

Projektovému a finančnímu řízení se věnuje již více než 11 let a má za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů v řádu desítek milionů korun. Specializuje se na projekty v oblasti VaV a firemního sektoru a to jak na ryze české tak i mezinárodní projekty. S klienty rád spolupracuje již od fáze konceptu projektu až po fázi závěrečného vyučtování. Ve volném čase se věnuje cestování a rád chodí po horách.
Bc. Kristýna Tušlová


Projektová a finanční manažerka
Asistentka

Kristýna vystudovala Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií na Mendlově univerzitě v Brně. Několik let se aktivně věnovala oboru finančnictví/pojišťovnictví v Brně. Následně se v Praze začala věnovat oboru HR a pracovala několik let jako HR specialistka a následně jako koordinátor v renomované personální agentuře. Své předchozí zkušenosti s řízením projektů i procesů, vč. znalostí oboru regionálního rozvoje nyní úspěšně uplatňuje v naší společnosti.