O nás a naší společnosti

Kdo jsme, odkud a kam jdeme a za čím si stojíme.

Ředitelka Fair Care s.r.o.


Ing. Markéta Švábová
Majitelka a jednatelka společnosti

Fair Care - poctivá práce & péče o klienta

Najít dotační titul, kam by bylo možné podat žádost o dotaci na Váš záměr, není v široké nabídce dotačních programů a výzev jednoduché. Samotné zpracování žádosti o dotaci a následné čerpání přidělené dotace je pak spojeno s řadou pravidel a mnohdy i náročnou administrativou. Naše společnost je zde právě proto, abychom od Vás tyto administrativní záležitosti maximálně odstínily a pomohli Vám najít v široké nabídce dotačních možností to relevantní pro Vás a Váš projektový záměr.

Kdo jsme ?

Jsme společnost zaměřená na dotační poradenství v oblasti národních, evropských i mezinárodních dotačních programů a grantů. Umíme Vám pomoci v oblasti projektového a finančního řízení od vyhledání vhodného dotačního titulu (dotační analýzy), kompletního zpracování žádosti o dotaci, kontrolu čerpání a administraci obdržené dotace (projektové a finanční řízení), až po úspěšné vyúčtování přidělené dotace. Neomezujeme se pouze na dotace ze Strukturálních fondů, ale rádi Vám pomůžeme získat dotaci či grant i ze státních, mezinárodních či soukromých zdrojů! Cílem našeho týmu je spokojený klient a perfektně odvedená práce. Snažíme se proto o jasnou identifikaci potřeb a srozumitelnou komunikaci. Naše služby jsou poskytovány na vysoké odborné úrovni založené na mnohaleté praxi. Preferujeme poctivě a kvalitně odvedenou práci. Vážíme si dlouhodobé spolupráce, kdy se na nás naši klienti obracejí s dalšími požadavky na zpracování žádostí o dotace či řízení dotovaných projektů.


Jsme aktivními členy:

Odkud a kam jdeme ?

Naše společnost vznikla v dubnu 2009. Předmětem činnosti je zpracování žádostí o dotace, projektové a finanční řízení projektů spolufinancovaných z veřejných či soukromých zdrojů a další služby související s úspěšnou realizací veřejně i privátně kofinancovaných projektů. Mezi našimi klienty jsou obce, veřejné i soukromé subjekty, neziskové organizace a výzkumné instituce. Realizujeme projekty jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

Společnost založila Ing. Markéta Švábová, která se tomuto oboru věnuje již od studií na VŠE Praha, od dubna 2004. V průběhu let úzce spolupracovala i s dalšími kolegy a specialisty. V současné době tvoří společnost tým 3 projektových manažerů a naše šikovná odborná asistentka. Těšíme se na spolupráci s Vámi a uděláme maximum, abyste získali potřebné dotační prostředky na Vaše záměry a vize.

Za čím si stojíme ?

Maximalizujeme čerpaní dotací pro naše klienty

Posláním naší společnosti je poctivou a odborně odvedenou prací maximalizovat čerpané dotace pro naše klienty a dosáhnout tak jejich spokojenosti.

Naše vize

Být stabilní a poctivou společností s týmem odborníků, která pomáhá zajistit finanční prostředky na smysluplné projekty

Ať jste soukromník či instituce, přejeme si být pro Vás společností, kam můžete přijít se svým malým či velkým projektem, kde společně najdeme finanční prostředky potřebné k jejich úspěšné realizaci!

Naše výsledky

Realizace projektů, obzvláště těch spolufinancovaných z veřejných prostředků, bývá často dlouhodobý proces. Naše společnost se vždy soustředí na perfektně odvedenou dlouhodobou a odbornou spolupráci, spíše než na množství realizovaných projektů. Našemu klientovi věnujeme veškerou péči tak, aby bylo dosaženo úspěšného čerpání veřejných prostředků v maximální možné míře.

14

Let zkušeností
v oboru

121

Spokojených
klientů

302

Dokončených
zakázek

735+

milionů získaných
dotací

 • Markéta Švábová


  Majitelka a jednatelka společnosti

  Dotace pro obce/výzkum/neziskovky

  Oboru projektového a finančního řízení (se specializací na dotace/granty) se věnuje již více než 17 let (od r. 2004). Vystudovala Podnikohospodářskou fakultu na VŠE v Praze. Od roku 2004 do roku 2009 pracovala jako projektový a finanční manažer ve společnosti YALLEPERRY – EU Projekt a.s., později i na vedoucí pozici. V roce 2009 se pustila do podnikání a založila naší společnost, kde své zkušenosti předává ostatním členům týmu a garantuje kvalitu a odbornost poskytovaných služeb našim klientům. Ve volném čase se věnuje tanci, turistice a péči o rodinu.

 • Nela Fassmannová


  Ředitelka společnosti

  Dotace pro obce/neziskovky/školy

  Vystudovala obor Regionální rozvoj na Sociálně-ekonomické fakultě UJEP v Ústí n. Labem. Oboru financování regionálního rozvoje a problematice správy EU se začala aktivně věnovat již na střední škole, kdy úspěšně složila maturitní zkoušku z předmětů Veřejná správa a Podnikání a Evropská unie. Po absolvování VŠ více než 5 let nabírala zkušenosti jako projektová manažerka v korporátním prostředí. V našem týmu využívá a rozvíjí získané zkušenosti se zaměřením na regionální dotační projekty pro obce, neziskový sektor a školy.

 • Roman Tašký


  Projektový a finanční manažer

  Dotace pro podniky/neziskovky/školy

  Vystudoval inženýrské studium v oboru Ekonomika a management podniku na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Zkušenosti, které rozvíjí v naší společnosti, získal při svém působení na regionální úrovni samosprávy, kde se věnoval oblastem regionálního rozvoje, mezinárodních vztahů, tvorby strategických dokumentů a řízení a koordinaci projektů na národní a nadnárodní úrovni. V rámci našeho týmu se soustřeďuje na dotace pro podniky, neziskový sektor a na podporu vzdělávání. Svůj volný čas dělí mezi různorodé záliby – sport, hudbu, gastronomii a film.

 • Eliška Hynková


  Odborná asistentka

  pro projektové a finanční manažery

  Vystudovala bakalářský obor Regionální rozvoj a cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současné době zde pokračuje studiem magisterského oboru Regionální rozvoj a veřejná správa. O regionální rozvoj se zajímala již na gymnáziu, v rámci své praxe v místním Turistickém informačním centru. S dotační politikou a jejími specifiky se seznámila při svém studiu na VŠ a tato oblast jí natolik zaujala, že se rozhodla jí věnovat i v rámci své profesní dráhy a v roce 2022 se připojila do našeho týmu. Ve volném čase se zabývá uměním, historií a cyklistikou.