• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 728 534 795
  + (420) 728 400 403

 • info@faircare.cz
  dotace@faircare.cz

O nás a naší společnosti

Kdo jsme, odkud a kam jdeme a za čím si stojíme.

Ředitelka Fair Care s.r.o.


Ing. Markéta Švábová
Ředitelka a zakladatelka společnosti

Fair Care - poctivá práce & péče o klienta

Najít dotační titul, kam by bylo možné podat žádost o dotaci na Váš záměr, není v široké nabídce dotačních programů a výzev jednoduché. Samotné zpracování žádosti o dotaci a následné čerpání přidělené dotace je pak spojeno s řadou pravidel a mnohdy i náročnou administrativou. Naše společnost je zde právě proto, abychom od Vás tyto administrativní záležitosti maximálně odstínily a pomohli Vám najít v široké nabídce dotačních možností to relevantní pro Vás a Váš projektový záměr.

Kdo jsme ?

Jsme společnost zaměřená na dotační poradenství v oblasti národních, evropských i mezinárodních dotačních programů a grantů. Umíme Vám pomoci v oblasti projektového a finančního řízení od vyhledání vhodného dotačního titulu (dotační analýzy), kompletního zpracování žádosti o dotaci, kontrolu čerpání a administraci obdržené dotace (projektové a finanční řízení), až po úspěšné vyúčtování přidělené dotace. Neomezujeme se pouze na dotace ze Strukturálních fondů, ale rádi Vám pomůžeme získat dotaci či grant i ze státních, mezinárodních či soukromých zdrojů! Cílem našeho týmu je spokojený klient a perfektně odvedená práce. Snažíme se proto o jasnou identifikaci potřeb a srozumitelnou komunikaci. Naše služby jsou poskytovány na vysoké odborné úrovni založené na mnohaleté praxi. Preferujeme poctivě a kvalitně odvedenou práci. Vážíme si dlouhodobé spolupráce, kdy se na nás naši klienti obracejí s dalšími požadavky na zpracování žádostí o dotace či řízení dotovaných projektů.


Jsme aktivními členy:

Odkud a kam jdeme ?

Naše společnost vznikla v dubnu 2009. Předmětem činnosti je zpracování žádostí o dotace, projektové a finanční řízení projektů spolufinancovaných z veřejných či soukromých zdrojů a další služby související s úspěšnou realizací veřejně i privátně kofinancovaných projektů. Mezi našimi klienty jsou obce, veřejné i soukromé subjekty, neziskové organizace a výzkumné instituce. Realizujeme projekty jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

Společnost založila Ing. Markéta Švábová, která se tomuto oboru věnuje již od studií na VŠE Praha, od dubna 2004. V průběhu let úzce spolupracovala i s dalšími kolegy a specialisty. V současné době tvoří společnost tým 5 projektových manažerů spolu s naší odbornou asistenkou, kteří se těší na spolupráci s Vámi a udělají maximum, abyste získali potřebné dotační prostředky na Vaše záměry a vize.

Za čím si stojíme ?

Maximalizujeme čerpaní dotací pro naše klienty

Posláním naší společnosti je poctivou a odborně odvedenou prací maximalizovat čerpané dotace pro naše klienty a dosáhnout tak jejich spokojenosti.

Naše vize

Být stabilní a poctivou společností s týmem odborníků, která pomáhá zajistit finanční prostředky na smysluplné projekty

Ať jste soukromník či instituce, přejeme si být pro Vás společností, kam můžete přijít se svým malým či velkým projektem, kde společně najdeme finanční prostředky potřebné k jejich úspěšné realizaci!

Naše výsledky

Realizace projektů, obzvláště těch spolufinancovaných z veřejných prostředků, bývá často dlouhodobý proces. Naše společnost se vždy soustředí na perfektně odvedenou dlouhodobou a odbornou spolupráci, spíše než na množství realizovaných projektů. Našemu klientovi věnujeme veškerou péči tak, aby bylo dosaženo úspěšného čerpání veřejných prostředků v maximální možné míře.

12

Let zkušeností
v oboru

121

Spokojených
klientů

302

Dokončených
zakázek

735+

milionů získaných
dotací

 • Markéta Švábová


  Ředitelka a majitelka společnosti

  Dotace pro obce/výzkum/neziskovky

  Oboru projektového a finančního poradenství (se specializací na dotace/granty) se věnuje již více než 16 let (od r. 2004). Vystudovala Podnikohospodářskou fakultu na VŠE v Praze. Od roku 2004 do roku 2009 pracovala jako projektový a finanční manažer ve společnosti YALLEPERRY – EU Projekt a.s., později i na vedoucí pozici. V roce 2009 se pustila do podnikání a založila společnost Fair Care s.r.o., kde své zkušenosti předává ostatním členům týmu a garantuje kvalitu a odbornost poskytovaných služeb našim klientům. Ve volném čase se věnuje tanci a turistice.

 • Nela Fassmannová


  Projektová a finanční manažerka

  Dotace pro obce/neziskovky/školy

  Vystudovala obor Regionální rozvoj na Sociálně-ekonomické fakultě UJEP v Ústí n. Labem. Oboru financování regionálního rozvoje a problematice správy EU se začala aktivně věnovat již na střední škole, kdy úspěšně složila maturitní zkoušku z předmětů Veřejná správa a Podnikání a Evropská unie. Po absolvování VŠ více než 5 let nabírala zkušenosti jako projektová manažerka firemních produktů České pošty. V našem týmu plně využívá a rozvíjí získané teoretické a praktické zkušenosti se zaměřením na regionální dotační projekty pro obce a neziskový sektor.

 • Radek Roháček


  Projektový a finanční manažer

  Dotace pro podniky/výzkum

  Je studentem posledního ročníku navazujícího magisterského studia v oboru Ekonomická geografie a regionální rozvoj na přírodovědecké fakultě OSU. V rámci bakalářského i magisterského studia se podílel na rozvojových projektech včetně jejich financování. Po absolvování bakalářského studia šel do praxe, kde se postupem času vypracoval na vedoucí pozici a osvojil si znalosti týkající se projektového řízení, úředních postupů, problematiky stavebního zákona, apod., které dále rozvíjí v naší společnosti. Ve volném čase se věnuje četbě, studiu a extrémním sportům.

 • Kamila Urbášková


  Projektová a finanční manažerka

  Dotace pro obce/neziskovky

  Zkušenosti s projektovým a finančním řízením získala během svého působení na Ministerstvu životního prostředí SR, kde se specializovala na projekty sanací ekologických zátěží financované z fondů EU. V oboru ekologie absolvovala studium na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Profesní dráhu začínala ve státní správě na krajské úrovni a poté si rozšířila obzory i na úrovni ministerstva. Nyní se věnuje projektům zaměřeným na udržitelný rozvoj obcí a jejich infrastruktury. Současně své zkušenosti uplatňuje při vytváření environmentálních projektů pro neziskové organizace.

 • Jiří Kahl


  Projektový a finanční manažer

  Dotace pro podniky/výzkum

  Projektovému a finančnímu řízení se věnuje již více než 13 let a má za sebou řadu úspěšně realizovaných dotačních a grantových projektů v řádu desítek milionů korun. Specializuje se na větší projekty v oblasti VaV a firemního sektoru a to jak na ryze české dotační projekty tak i mezinárodní grantové projekty. S klienty z řad výrobních podniků a vědeckých institucí rád spolupracuje již od fáze vize a konceptu projektu, přes samotnou realizační fázi až po závěrečnou evaluaci a období udržitelnosti. Je náruživým fanouškem hi-tech technologií, cestuje a poznává nová místa a lidi.

 • Sabina Juřičková (Hejlová)


  Odborná asistentka

  Provoz & Klientská podpora

  Vystudovala obor Právní a diplomatické služby na SŠ Drtinova. Po úspěšném složení maturitní zkoušky začala pracovat v médiích. Po několikaleté zkušenosti se chtěla blíže vrátit k vystudovanému oboru a přidala se do našeho týmu. Jako naše šikovná odborná asistentka je oporou celého týmu i naší společnosti. Zajišťuje administrativu i provoz společnosti, ale věnuje se i odbornému posouzení dotačních možností našich klientů. Ve volném čase se věnuje turistice, vaření, hudbě a ráda navštěvuje nové země.