• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 728 534 795

 • dotace@faircare.cz

Podpora rozvoje venkova, MMR

Identifikace výzvy: MMR, Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Výzva je zaměřena na podporu obnovy a rozvoje obcí do 3000 obyvatel - zvýšení kvality života jejich obyvatel a zlepšení atraktivity obecního prostoru prostřednictvím dotační podpory obnovy sportovní infrastruktury obecních škol - především obnovy školních tělocvičen a školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště) sloužící zejména pro hodiny tělesné výchovy, min. z 80 % své časové kapacity.
Zahájení příjmu žádostí: 4. prosince 2019
Ukončení příjmu žádostí: 17. února 2020
Minimální výše dotace: 500 tis. Kč
Maximální výše dotace: až 5 mil. Kč
Žadatelé: obce v ČR do 3000 obyvatel
Výše dotace: 70% celkových způsobilých výdajů projektu.
Podporované aktivity:
 • obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
 • obnova školních tělocvičen.

Identifikace výzvy: MMR, Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Výzva je zaměřena na podporu obnovy a rozvoje obcí do 3000 obyvatel - zvýšení kvality života jejich obyvatel a zlepšení atraktivity obecního prostoru prostřednictvím dotační podpory vybudování míst aktivního odpočinku - jedná se především o obnovu nebo vybudování veřejných hřišť, sportovišť a dětských hřišť.
Zahájení příjmu žádostí: 4. prosince 2019
Ukončení příjmu žádostí: 17. února 2020
Minimální výše dotace: 100 tis. Kč
Maximální výše dotace: až 2 mil. Kč
Žadatelé: obce v ČR do 3000 obyvatel
Výše dotace: 70% celkových způsobilých výdajů projektu.
Podporované aktivity:
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • obnova nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť,
 • obnova dětských hřišť:
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště),
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované) apod.,
  • o oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše).
Podpora zdravého životního stylu dětí a dospělých občanů, se kterým je aktivní pohyb neodmyslitelně spojen, je důležitou součástí agendy každé obce. Mnoho především malých obcí se potýká s problémy chybějící či nevyhovující sportovní infrastruktury, kdy jsou jejich občané nuceni dojíždět na sportoviště do okolních blízkých či vzdálenějších obcí.

V minulém roce byla sportovní infrastruktura v obcích podporována v rámci národních dotací, o kterém menší a střední obce projevily velký zájem. Na základě toho byly i tomto roce vypsány nové dotační výzvy s celkovou alokací 1,6 miliardy korun, které mimo jiné podporují aktivní trávení času občanů a k tomuto účelu nezbytnou sportovní infrastrukturu. Tyto dotační výzvy jsou pro rok 2020 rozděleny dle počtu obyvatel v obcích.

Obce do 3 000 obyvatel včetně budou moci žádat o:
 • Obnovu sportovní infrastruktury škol: jedná se především o obnovu školních tělocvičen a školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště) sloužící zejména pro hodiny tělesné výchovy, min. z 80 % své časové kapacity,
 • vybudování míst aktivního odpočinku: jedná se především o obnovu nebo vybudování veřejných hřišť, sportovišť a dětských hřišť.
Obce od 3 001 do 10 000 včetně budou moci žádat pouze o obnovu sportovní infrastruktury škol ve stejném rozsahu jako obce do 3 000 obyvatel včetně, avšak s trochu menší mírou dotační podpory.

Podporovány z těchto dotačních titulů budou především komplexní projekty, ve kterých bude řešena celková obnova sportovní infrastruktury i za skutečnosti, že jsou aktivity podporovány i z jiných dotačních titulů (např. zateplení, výměna oken, otopná soustava apod.). Tyto náklady jsou v představených výzvách uznatelnými náklady projektu. Vybudování potřebného zázemí bude podporováno pouze jako doplňková aktivita, nelze na něj podávat žádost samostatně.

Oproti výzvám z minulého roku došlo v národních dotacích na podporu sportovní infrastruktury a aktivního trávení volného času k podstatným změnám. Zajímají Vás jako potenciálního žadatele tyto změny? Zjistili byste rádi, zda je Vaše obec způsobilým žadatelem pro vybudování sportovní infrastruktury ve výše uvedených dotačních výzvách? Kontaktujte nás a my Vám s touto dotační problematikou rádi poradíme a pomůžeme.

Máte zájem využít tento program?
Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme.

Kontaktujte našeho odborníka:
Bc. Nela Fassmannová
T: 728 534 795
@: fassmannova@faircare.cz

Nevíte si rady?
Kontaktujte nás!

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 234 697 121
dotace@faircare.cz