• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 731 968 394
    + (420) 728 400 403

  • hejlova@faircare.cz
    dotace@faircare.cz

Poradenské služby pro malé a střední podniky.

Identifikace výzvy: Poradenské služby pro MSP, PORADENSTVÍ, OPPIK, výzva I


Zahájení příjmu žádostí: 5. srpna 2019
Ukončení příjmu žádostí: 5. prosince 2019
Minimální výše výdajů: 100 tis Kč
Maximální výše výdajů: 1 mil Kč
Žadatelé: malé a střední podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem
Výše podpory: max. do výše 50% celkových způsobilých výdajů projektu.
Podporované aktivity:
  • nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro vaše podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.); počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpat, není omezen; výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu,
  • nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé vaší společnosti; výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat nejméně v rozsahu 30 % schváleného rozpočtu a to nejpozději do konce udržitelnosti projektu; výdaje na danou realizaci bude moci žadatel uplatnit v rámci podané žádosti o podporu do programu Technologie, a to v souladu s podmínkami vyhlašovaných výzev zaměřených na růst a posilování konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím digitální transformace.
Výzva je zaměřena na poskytování poraden- ských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky v ČR s výjimkou území Hl.m. Prahy. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnika- telských aktivit a zvýšit jejich konkurence- schopnost.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 234 697 121
hejlova@faircare.cz