• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 234 697 121
  + (420) 733 379 172

 • dotace@faircare.cz
  info@faircare.cz

Služby - Projektové a finanční řízení

Co umíme a s čím Vám pomůžeme ?

Projektové a finanční řízení

Projektové a finanční řízení je služba poskytovaná v průběhu realizace projektu financovaného nebo spolufinancovaného z dotace. Zajišťuje realizaci projektu v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Po podání žádosti o dotaci poskytovateli dotace probíhá fáze hodnocení. Pokud je projekt zahrnut do podpořených projektů, kterým byla přidělena dotace, nastává tak zvaná realizační fáze projektu. V této fázi jsou fyzicky realizovány aktivity definované v žádosti o dotaci, průběžně jsou předkládány poskytovateli dotace zprávy o průběhu realizace projektu se žádostmi o platbu, hlášeny případné změny projektu oproti žádosti o dotaci, jsou kontrolována rizika, plnění harmonogramu, rozpočtu, indikátorů apod. Naši odborníci zajišťují i tyto služby související se správným čerpáním poskytnuté dotace.

Naši projektoví a finanční manažeři Vám jsou připraveni pomoci řídit projekt v celém jeho cyklu.

Projektové a finanční řízení

Co Vám služba přinese ?

Možnost soustředit se na správnou realizaci odborných aktivit Vašeho projektu, které byly Vaším původním záměrem.

 • - maximalizaci čerpání přidělené dotace
 • - kontrolu požadavků přidělené dotace
 • - zajištění administrativy v souvislosti s čerpáním dotace

Jak bude naše spolupráce probíhat ?

Pokud žádost o dotaci nezpracovávala naše společnost, nejprve se s projektem detailně seznámíme. Následně si vydefinujeme rozsah naší spolupráce a orientační harmonogram s ohledem na realizaci jednotlivých aktivit a požadavky poskytovatele dotace na předkládání zpráv a postupné čerpání přidělené dotace. Spolupráce v této fázi probíhá až do fáze závěrečného vyúčtování projektu, případně až do konce období udržitelnosti projektu.

Nevíte si s něčím rady?
Kontaktujte nás!

Poradíme Vám, nebo třeba pomůžeme s řízením projektu...
Ozvěte se nám...

(420) 733 379 172
dotace@faircare.cz