• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 234 697 121
  + (420) 728 400 403

 • dotace@faircare.cz
  info@faircare.cz

Služby - Výběrová řízení

Co umíme a s čím Vám pomůžeme ?

Výběrová řízení

Ve většině projektů je třeba pořídit určité vybavení, zajistit některé služby či provést stavební práce od externích dodavatelů. Pokud se jedná o projekty financované či spolufinancované z veřejných prostředků (dotací) musí být tito dodavatelé vybráni v souladu s postupem stanoveným poskytovatelem dotace.

Náročnost postupu výběru dodavatele je různá dle výše předpokládané hodnoty zakázky. Standardně rozlišujeme přímé oslovení, jednoduchý průzkum trhu, výběr podle metodik poskytovatele dotace či podle zákona o veřejných zakázkách. Je třeba vyvarovat se také účelného dělení zakázky, nebo naopak na slučování neslučitelných plnění. Způsob výběru dodavatele může ovlivnit i způsobilost daného výdaje z hlediska dotace.

Náš odborný tým Vám rád zajistí kompletní realizaci výběrových řízení na míru.

Výběrová řízení

Co Vám služba přinese ?

Zajistíme pro Vás výběr dodavatele v jakékoli výši předpokládané hodnoty zakázky pro aktivity financované z dotace i mimo ni.

 • - zajištění výběru dodavatele v souladu s platnými podmínkami, pravidly a legislativou
 • - kompletace veškeré dokumentace k výběru dodavatele
 • - včasné doložení dokumentace ke kontrole poskytovateli dotace, je-li to relevantní
 • - koordinace a organizace průběhu výběrového řízení

Jak bude naše spolupráce probíhat ?

Dle výše předpokládané hodnoty zakázky a plánovaného zdroje financování (dotace, soukromé či veřejné zdroje) se společně rozhodneme o způsobu výběru dodavatele a stanovíme konkrétní postup a harmonogram realizace zakázky. S ohledem na potřeby klienta či plánovaný harmonogram projektu specifikujeme předpokládaný termín vyhlášení a ukončení výběrového řízení a dalších povinných náležitostí. Následně ve spolupráci s Vámi realizumeme výběr dodavatele. Službu zajišťujeme našimi odborníky či ve spolupráci s právním expertem podle právní náročnosti a velikosti zakázky.

Nevíte si rady?
Kontaktujte nás!

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 400 403
dotace@faircare.cz