Služby - Dotační analýza

Co umíme a s čím Vám pomůžeme ?

Dotační analýza

Zdarma prověříme a posoudíme možnosti dotačního financování - tedy možnosti získat finanční prostředky z široké škály dotačních titulů pro Vaše konkrétní nápady/projekty/záměry či přímo Vaší organizaci. Na trhu se nachází mnoho dotačních titulů, které jsou zaměřené na konkrétní oblasti jako zateplení budov, věda a výzkum, vzdělávání, životní prostředí apod., nebo jsou omezené na jednotlivé typy subjektů – např. obce, školy, školky, podnikatele, veřejné výzkumné instituce a další. Ať jste fyzická osoba, podnikatel, nezisková organizace či veřejnoprávní instituce je velmi pravděpodobné, že se v této nabídce nachází ideální dotační titul právě pro Vás. Dotační analýzu provedeme na základě stručného popisu Vašeho projektového záměru, případně Vaší právní subjektivity či vize Vaší organizace, v závislosti na Vašich potřebách či směřování organizace. Chcete například školit své zaměstnance? Nebo zapojit nové zařízení do výrobního procesu či inovovat Vaše produkty nebo služby? Nebo by jste rádi pomohli osobám bez přístřeší či handicapovaným spoluobčanům? Nebo máte v plánu postavit novou čističku vody ve vašem městě či nové hřiště pro děti v obci?

Náš tým pro Vás vhodné dotace vyhledá a poskytneme Vám jejich přehled se základními informacemi a praktickým doporučením dalšího postupu.

Nemáte povolený Javascript, prosím povolte ho, aby se Vám zobrazil poptávkový formulář.

Jak povolit javascript ve vašem prohlížeči?

Dotační analýza

Co Vám služba přinese?

Odpoví Vám na otázku, zda na realizaci Vašeho zaměru či pro Vaši organizaci můžete využít dotační financování, tj. požádat si o finanční podporu z národního či zahraničního dotačního titulu. Případně, zda je vhodné financovat Váš záměr i prostřednictvím dalších finančních nástrojů.

  • - úsporu Vašeho času a prostředků
  • - jasnou informaci, zda je možné využít dotační financování nebo ne
  • - přehled všech vhodných dotačních titulů a aktuálně otevřených výzev
  • - jednoznačné doporučení dalšího postupu pro získání dotace

Jak bude naše spolupráce probíhat ?

Pro navázání spolupráce stačí, pokud nás telefonicky, emailem nebo přes náš formulář kontaktujete a popíšete nám stručně Váš projektový záměr či zájem o posouzení dotačních možností pro Vaší organizaci. Naši odborníci prověří dotační možnosti a následně Vás budou kontaktovat.

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz