Služby - Řízení dotačních projektů

Co umíme a s čím Vám pomůžeme ?

Řízení dotačních projektů

Projektové a finanční řízení dotačních projektů na míru a podle Vašich potřeb. Pomůžeme Vám jak se zahájením a správným nastavením projektových procesů dle typu dotačního programu nebo s již běžícím projektem, a to v celém projektovém cyklu až po úspěšné závěrečné vyúčtování dotace (případně u investičních projektů až do konce období udržitelnosti).

Projektové a finanční řízení dotačních projektů je služba poskytovaná obvykle v průběhu realizace projektu financovaného nebo spolufinancovaného z dotace (evropské, národní či mezinárodní - veřejné dotace i privátního grantu). Zajišťuje a zjednodušuje pro Vás realizaci projektu v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Po podání žádosti o dotaci poskytovateli dotace probíhá fáze hodnocení a výběru projektů. Pokud je Váš projekt zahrnut do podpořených projektů, kterým byla přidělena dotace, nastává tak zvaná realizační fáze projektu. V této fázi jsou fyzicky realizovány aktivity definované v žádosti o dotaci, průběžně jsou předkládány poskytovateli dotace zprávy o průběhu jeho realizace (spolu se žádostmi o platbu). Obvykle také probíhá hlášení častých změn projektu oproti původní žádosti, jsou kontrolována aktuální rizika realizace, plnění harmonogramu, čerpání rozpočtu a naplňování povinných i nepovinných indikátorů projektu.

Rádi Vám s touto ekonomicko-administrativní činností pomůžeme a zajistíme jak správné čerpání poskytnuté dotace v souladu s jejími pravidly, tak i její úspěšné závěrečné vyúčtování. Soustřeďte se na realizaci vlastních projektových aktivit a vše ostatní nechte na nás!

Projektové a finanční řízení

Co Vám služba přinese?

Úsporu času, zjednodušení administrativy a vykazování v rámci realizace projektu a tedy možnost soustředit se především na vlastní realizaci odborných aktivit projektu. Na plnění podmínek poskytnuté dotace se budeme soustředit my.

  • - úspěšné čerpání přidělené dotace
  • - pravidelnou kontrolu požadavků přidělené dotace
  • - sledování rizik projektu a zajištění jejich předcházení
  • - zajištění administrativy v souvislosti s čerpáním dotace
  • - zajištění komunikace s poskytovatelem dotace

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Pokud jsme pro Vás žádost o dotaci nezpracovávali přímo my, tak se nejprve s projektem detailně seznámíme. Poté se spolu domluvíme na Vašich potřebách, očekávání a rozsahu naší spolupráce. A to vč. projektového harmonogramu s ohledem na realizaci jednotlivých aktivit a požadavky poskytovatele dotace na předkládání monitorovacích zpráv a postupné čerpání přidělené dotace. Spolupracujeme s Vámi obvykle v celém projektovém cyklu - tedy od přípravy podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace až po úspěšně schválené závěrečné vyúčtování projektu (a v případě investičních projektů až do konce období udržitelnosti projektu).

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz