Služby - Zpracování žádostí o dotace

Co umíme a s čím Vám pomůžeme ?

Zpracování žádostí o dotace

Služba zahrnuje zpracování, kompletaci a podání projektové žádosti o dotaci do vhodného dotačního titulu. Každý dotační titul (či dotační program) má své specifické podmínky. Projektový záměr, na který budete žádat o dotaci, musí tyto podmínky splňovat. Pokud jsou všechny podmínky splněny, je možné přistoupit ke zpracování tak zvané žádosti o dotaci či jak se také někdy říká - kompletní projektové dokumentace. Ta zahrnuje ve většině případů formulář samotné žádosti a ostatní povinné i nepovinné přílohy. Všechny dokumenty je třeba řádně vyplněné včas zkompletovat a předepsaným způsobem podat poskytovateli dotace nejpozději do termínu uzávěrky. Pokud jsou všechny podmínky splněny a žádost o dotaci je úspěšně podána nejpozději k termínu uzávěrky pro podání žádostí, pak je žádost postoupena do procesu hodnocení, které trvá zhruba několik týdnů až měsíců dle typu dotačního titulu. Náš tým je připraven pro Vás zajistit kompletní zpracování žádostí o dotace včetně potřebných příloh. Umíme pro Vás zajistit i zpracování odborných - obvykle technických - příloh jako jsou energetický posudek či stavební projektová dokumentace, včetně položkového rozpočtu stavebních prací a jednání se stavebním úřadem.

Nemáte povolený Javascript, prosím povolte ho, aby se Vám zobrazil poptávkový formulář.

Jak povolit javascript ve vašem prohlížeči?


Zpracování žádostí o dotace

Co Vám služba přinese ?

Zaručíme Vám podání žádosti o dotaci v souladu s požadavky poskytovatele dotace – v požadované formě a v řádném termínu.

  • - spolupráci při specifikaci Vašeho projektového záměru s ohledem na vybraný dotační program
  • - přípravu dotační žádosti s cílem maximalizace poskytnuté dotace
  • - zpracování žádosti o dotaci a relevantních příloh dle podmínek, které nemusíte studovat
  • - zajištění kompletní podpory po podání dotační žádosti až do termínu vyhlášení výsledků hodnocení žádosti

Jak bude naše spolupráce probíhat ?

Nejprve zkontrolujeme, zda daný projektový záměr splňuje požadavky výzvy pro předkládání žádostí o dotace, popř. jednáme o možných úpravách záměru s ohledem na podmínky výzvy. Poté Vám sdělíme postup prací, stanovíme orientační harmonogram zpracování jednotlivých příloh včetně žádosti a jejího podání k hodnocení. V případě potřeby doplnění informací dle výzvy poskytovatele dotace v průběhu hodnocení, zajišťujeme i toto doplnění opět v řádném termínu až do výsledku hodnocení.

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz