• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 234 697 121
  + (420) 733 379 172

 • dotace@faircare.cz
  info@faircare.cz

Služby - Zpracování žádostí o dotace

Co umíme a s čím Vám pomůžeme ?

Zpracování žádostí o dotace

Tato služba zahrnuje zpracování, kompletaci a podání projektové žádosti o dotaci do vybraného dotačního titulu. Každý dotační titul má své specifické podmínky. Projektový záměr, na který bude žádána dotace, musí tyto podmínky splňovat. Pokud jsou všechny podmínky splněny, je možné přistoupit ke zpracování tak zvané žádosti o dotaci. Ta zahrnuje ve většině případů formulář samotné žádosti a jednotlivé přílohy. Všechny dokumenty je třeba řádně vyplněné včas zkompletovat a předepsaným způsobem podat poskytovateli dotace k hodnocení. Naši odborníci jsou připraveni zajistit zpracování žádostí o dotaci včetně potřebných příloh. V případě Vašeho zájmu jsme schopni zajistit pro Vás i zpracování odborných příloh jako jsou energetický posudek či projektová dokumentace, včetně položkového rozpočtu stavebních prací a jednání se stavebním úřadem.

Naši projektoví a finanční manažeři Vám jsou připraveni pomoci v celém procesu.

Zpracování žádostí o dotace

Co Vám služba přinese ?

Zaručíme Vám podání žádosti o dotaci v souladu s požadavky poskytovatele dotace – v požadované formě a v řádném termínu.

 • - spolupráci při specifikaci Vašeho záměru s ohledem na vybraný dotační titul
 • - přípravu žádosti s cílem maximalizaci dotace
 • - zpracování žádosti o dotaci a relevantních příloh dle podmínek, které nemusíte studovat

Jak bude naše spolupráce probíhat ?

Nejprve zkontrolujeme, zda daný projektový záměr splňuje požadavky výzvy pro předkládání žádostí o dotace, popř. jednáme o možných úpravách záměru s ohledem na podmínky výzvy. Poté Vám sdělíme postup prací, stanovíme orientační harmonogram zpracování jednotlivých příloh včetně žádosti a jejího podání k hodnocení. V případě potřeby doplnění informací dle výzvy poskytovatele dotace v průběhu hodnocení, zajišťujeme i toto doplnění opět v řádném termínu až do výsledku hodnocení.

Nevíte si s něčím rady?
Kontaktujte nás!

Poradíme Vám, nebo třeba pomůžeme s řízením projektu...
Ozvěte se nám...

(420) 733 379 172
dotace@faircare.cz